Žádost o vratku za registrace KF 2024

Žádost o vratku registračního poplatku - Kamion Fest 2024
Zde můžete zažádat o vrácení registračního poplatku za akci Kamion Fest 2024 a to jen v případě, že nedošlo k účasti na akci a byl Vámi uhrazený registrační poplatek potvrzený dokladem 24Fxxxxxx. Částka bude vrácena na bankovní účet, ze kterého přišla platba. Po ověření údajů, bude vystaven opravný doklad na základě kterého Vám bude požadovaná výše registračního poplatku vrácena do 15ti dnů od vystavení opravného dokladu dle Vašich požadavků z tohoto formuláře.
Číslo bankovního účtu ze kterého byla uhrazena 24Zxxxxxx
Vyberte jednu z variant