Něco o nás a cíli naší skupiny:

Vznik skupiny

Skupina Řidiči pomáhají dětem vznikla 06.04.2019 původně pod názvem Vzpomínka na kolegy na Facebooku. Vzpomínce na kolegy, kteří již nejsou mezi námi, se její členové věnují nadále, avšak správci skupiny se rozhodli její působení rozšířit o vizi pomoci dětským domovům. Proto byl zvolen nový, vhodnější název Řidiči pomáhají dětem.eu. Mezi členy naší skupiny patří nejen řidiči profesionálové, ale rádi zde uvítáme každého, komu není cizí pomáhat dětem bez ohledu na profesi.

Co je naším cílem?

Chceme poukázat na to, že je důležité zaměřit se nejen na naší budoucnost, ale také na budoucnost celé společnosti a tou jsou bezpochyby právě děti. Chceme pomáhat tam, kde je to třeba, a proto jsme se rozhodli zavést neziskovou organizaci pod stejným názvem, pod kterým vystupuje skupina veřejně na sociálních sítích. To nám umožní lépe pomáhat dětem, než bylo dosud v našich silách a dokážeme být rovnocenným partnerem při jednáních o podpoře a pomoci dětem prostřednictvím naší organizace.

Komu jsme se rozhodli pomáhat?

Po vzájemné dohodě mezi členy skupiny jsme vybrali Dětský domov Chrudim – Výchovně léčebné oddělení Přestavlky. V tomto domově jsou umístěny děti na základě rozsudku soudu, které trpí následnými obtížemi (často také jejich kombinací): poruchy emocí a chování, ADD/ADHD syndrom, hraniční psychiatrická diagnóza, lehké mentální postižení, nízká frustrační tolerance, citová deprivace, syndrom CAN (týraných a zneužívaných dětí), specifické poruchy učení. Tyto děti trpí nejen zdravotním, ale i sociálním handicapem vycházejícím obvykle z nevyhovujícího či neexistujícího rodinného zázemí (např. deprivace, strádání, týrání, v horších případech i zneužívání). Od 05.02.2022 se naše rodina rozrostla o další senzační děti z dětského domova Nová Ves u Chotěboře se souhlasem Tomáš Polmana, který se také snaží dětskému domovu Nová Ves u Chotěboře pomáhat ❤️.

Jak pomáháme?

V rámci podpory a pomoci pořádáme srazy spojené s návštěvou dětského domova. Ačkoli jim nedokážeme nahradit rodiny a nejbližší příbuzné, chceme jim ukázat, že na světě pořád existuje láska, radost a opora.

Na sklonku roku 2019 jsme pro děti uspořádali první Vánoce, zástupci skupiny dovezli dárky, cukroví a vánoční ozdoby kamionem a vytvořili tak v domově „rodinnou“ vánoční atmosféru. Děti byly nadšené a jejich oči šťastně zářily, což bylo pro nás tou největší odměnou. Stát má v těchto případech velmi omezenou možnost podpory.

V letošním roce jsme se rozhodli zorganizovat již třetí ročník Kamion Fest – víkend s dětmi 2022 a další akce, z nichž jsou vždy po odečtení nákladů  pořizovány potřeby na výuku, volnočasové aktivity dětí, hry, letní tábory, Vánoce, Velikonoce atd… Kamion Fest se bude konat 24.6. – 25.6.2022 na letišti v Chrudimi. Touto cestou bychom rádi oslovili potencionální sponzory pro tuto akci a ne jen pro ni, ale také pro další pomoc a podporu dětí z našich dětských domovů.

Veškeré akce skupiny lze shlédnout na webové stránce www.ridicipomahajidetem.eu nebo na Facebooku ve skupině Řidiči pomáhají dětem.eu. Věříme, že nejsme jediní, komu budoucnost dětí není lhostejná, těšíme se na spolupráci a děkujeme za každou sebemenší podporu a pomoc.

S pozdravem 

Tým Řidiči pomáhají dětem.eu, z.s.

♥️JSME RODINA♥️  ♥️JSME TEAM♥️  ♥️JSME SRDCAŘI♥️