Žádost o vratku za registrace KF 2023

Žádost o vratku registračního poplatku - Kamion Fest 2023
Zde můžete zažádat o vrácení registračního poplatku za akci Kamion Fest 2023 a to jen v případě, že nedošlo k účasti na akci a byl Vámi uhrazený registrační poplatek potvrzený dokladem VFA12230XXX. Částka bude vrácena na bankovní účet, ze kterého přišla platba. Po ověření údajů, bude vystaven dobropis na základě kterého Vám bude požadovaná výše registračního poplatku vrácena do 15ti dnů od přijetí požadavku. Nejdříve však 01.07.2023.
Číslo bankovního účtu ze kterého byla uhrazena vzfa13230xxxx
Vyberte jednu z variant